Etusivu  Historiaa  Hakemisto ..

Pentti Luodetlahti
ALA-HONKAJOEN PIENVILJELIJÄYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN

Ala-Honkajoen PVY ja OK.jpg (6490 bytes)
Ala-Honkajoen PVY ja Osuuskauppa
Kuva: Olavi Asp 1961

 

Sattui tuossa yhtenä päivänä nurkkia siivotessa käteen papereita, joka osoittautuivat Ala-Honkajoen pienviljelijäyhdistyksen perustamiskokouksen pöytäkirjaksi ja perustamiskirjaksi vuodelta 1923. Aikanaan aktiivisesti toimineen yhdistyksen toiminta hiipui 1960-luvulla, ja yhdistys lakkautettiin 1990-luvun lopulla. Varttuneemmat lemppulaiset muistavat hyvin PVY:n talon, jonka tansseista on saanut alkunsa monen nykykyläläisen vanhempien yhteinen taival. Julkaistaan paperit tässä maineikkaan yhdistyksen muistoksi.


Pöytäkirja kirjoitettu Alahonkajoen pienviljelijäyhdistyksen perustamistilaisuudessa 19 pv. kesäk. 1923 Laurin kansakoululla.

Kun oli aluksi laulettu Kansalaislaulu, piti Pienviljelijäliiton puhuja K.A.Vasama esitelmän maamme pienviljelysoloista, jonka johdosta aloitettiin yleiskeskustelu.

Puheenjohtajaksi kokoukselle valittiin J.E.Saloranta ja kirjuriksi E.V.Hirsikoski, jotka heti ryhtyivät toimiinsa.

Kun keskustelussa kaikki puhevuoron käyttäjät olivat kannattaneet pienviljelijäyhdistyksen perustamista paikkakunnalle, niin pantiin toimeen koemerkintä ja jäseneksi liittyivät 10 henkilöä, jotka määräsivät yhdistyksen nimeksi "Alahonkajoen pienviljelijäin yhdistys". Tälle yhdistykselle hyväksyttiin heti säännöt.

Yhdistykselle valittiin johtokunta, johon tulivat seuraavat henkilöt: J.E.Saloranta, Frans Raiskio, Kalle Salonen, Edvard Ihanamäki ja E.V.Hirsikoski sekä heidän varamiehekseen Vihtori Haanpää. Toiset varamiehet valitaan seuraavassa kokouksessa. Johtokunnan kokous päätettiin pitää heti tässä tilaisuudessa, jossa valitaan yhdistyksen virkailijat.

Seuraava yhdistyksen kokous pidetään Laurin kansakoululla torstaina 21 pv. kesäk. Klo 8 i, josta yleisölle ilmoitetaan. Tässä tilaisuudessa tulee puhumaan hra Vasama uudestaan.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Onni Raiskio ja Yrjö Alander.

Kokouksen puolesta E.V.Hirvikoski

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty.

Onni Raiskio


Perustamiskirja

Me allekirjoittaneet perustamme täten yhdistyksen nimellä Alahonkajoen pienviljelijäin yhdistys, selitämme rupeavamme siihen jäseniksi ja hyväksymme sille seuraavat säännöt:

Alahonkajoen pienviljelijäin yhdistyksen säännöt.

Yhdistyksen nimenä on Alahonkajoen pienviljelijäin yhdistys ja kotipaikkana Kankaanpään kunta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pienviljelyksen tuotantokyvyn lisääntymistä sekä pienviljelijäluokan taloudellista ja henkistä kohottamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm:

hankkii jäsenilleen neuvoja ja ohjausta ammattiasioissa

vaikuttaa pienviljelijäin taloutta edistävien osuuskuntien ja yhdistysten aikaansaamiseksi paikkakunnalle

panee toimeen opintokursseja, keskustelu- esitelmä- ym. tilaisuuksia sekä järjestää koetoimintaa, näyttelykenttiä, maatalous- ja puutarhatuotteiden näyttelyjä, kilpailuja ja retkeilyjä

kustantaa alaansa koskevaa kirjallisuutta ja aikakauslehteä sekä

julkisuudessa valvoo pienviljelyksen ja pienviljelijäluokan etuja, pysyen kuitenkin valtiollisesti täysin puolueettomana.

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä Kankaanpäässä asuva pikkuviljelijä tai pienviljelyksen etuja harrastava muu henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta hyväksyy.

Jäsenen, joka ei noudata näitä sääntöjä tai ilmeisesti toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, voi yhdistyksen kokous erottaa. Jos jäsen itse haluaa erota, tehköön siitä ilmoituksen kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tahi suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan; ja lasketaan eroaminen siitä tilinpäätöspäivästä, joka erottamisen tai eroamisen jälkeen ensinnä sattuu.

Jäsen on velvollinen yhdistykselle vuosittain suorittamaan jäsenmaksuna viisi markkaa tai kerta kaikkiaan sata markkaa.

Jäsenmaksu on suoritettava ennen helmikuun loppua. Jäsenen, joka liittyy yhdistykseen kesken tilivuotta, on suoritettava koko vuoden jäsenmaksu.

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa johtokunta, johon valitaan viisi jäsentä ja näille yhtä monta varajäsentä kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenistä ja varajäsenistä eroaa ensimmäisenä vuotena yksi ja kahtena seuraavana kaksi, aluksi arvan ja sittemmin vuoron mukaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa tarvitavat toimihenkilöt. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kahden muun jäsenen läsnäollessa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tahi joku muu johtokunnan keskuudestaan valitsema jäsen.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja tulee yhdistyksen johtokunnan ennen seuraavan vuoden helmikuun 15 päivää jättää tilit ynnä laatimansa kertomus yhdistyksen toiminnasta tilintarkastajain tarkastettaviksi.

Tilintarkastajien tulee ennen helmikuun loppua johtokunnalle antaa yhdistyksen kokoukselle osoitettu kertomus tarkastuksesta.

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa, johtokunnan määräämänä päivänä ennen maalis- ja marraskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin edellinen kokous on niin päättänyt tai johtokunta katsoo tarpeelliseksi taikka kun kymmenesosa yhdistyksen jäsenluvusta sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää.

Yhdistys kutsutaan koolle ilmoituksella, joka vähintään neljä päivää ennen kokousta julkipannaan johtokunnan soveliaimmaksi katsomaan ilmoituspaikkaan. Kutsumuksessa on mainitava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Samalla tavalla toimitetaan muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille. Yhdistyksen kokous voi kuitenkin vuodeksi kerrallaan päättää, onko kutsu kokoukseen ja muut tiedonannot jäsenille toimitettava muullakin tavoin, esim. postitse tai sanomalehtien välityksellä.

Yhdistyksen varsinaisessa kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

esitetään johtokunnan laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta kuluneena vuotena;

tarkastetaan yhdistyksen tilit kuluneelta kalenterivuodelta sekä tilintarkastajain niistä antama lausunto ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle;

käsitellään johtokunnan ja yksityisten jäsenten esittämät asiat; sekä

valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Yhdistyksen varsinaisessa syyskokouksessa:

laaditaan työohjelma ja kustannusarvio seuraavaa vuotta varten

valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet johtokuntaan;

valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille yhtä monta varamiestä tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä;

määrätään seuravaksi vuodeksi, onko yhdistys kutsuttava koolle ja muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitettava muullakin tavoin kuin näiden sääntöjen 8 §:n 1 ja 2 kohdassa on säädetty;

käsitellään johtokunnan ja yksityisten jäsenten esittämät asiat; sekä

valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

10§

Näiden sääntöjen muuttamiseen tahi yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että muutoksen tahi purkamisen hyväksi annetut äänet vastaavat 2/3 kokouksessa saapuvilla olevien jäsenten koko äänimäärästä ja että toinen kokous samoin 2/3 äänten enemmistöllä hyväksyy päätöksen.

Jos yhdistys puretaan, on sen varojen ylijäämä käytettävä yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla pienviljelyksen edistämiseen.

Yhdistyksen ensimmäisenä johtokuntana tulevat olemaan:

Isak Ernst Saloranta, pienviljelijä, Kankaanpää
Frans Raiskio, pienviljelijä, Kankaanpää
Kalle Salonen, nahkuri, Kankaanpää
Edvard Ihanamäki, pienviljelijä, Kankaanpää
Erland Vihtori Hirsikoski, kansakoulunopettaja, Kankaanpää

sekä heidän varamiehinään:

Vihtori Haanpää, pienviljelijä, Kankaanpää
Toivo Salonen, nahkuri, Kankaanpää
Vilho Yliluoma, pienviljelijä, Kankaanpää
Juho Kivioja, maanviljelijä, Kankaanpää
Kalle Tuomi, maanviljelijä, Kankaanpää

Alahonkajoen kylässä Kankaanpään pitäjää. Kesäkuun 19 p:nä 1923.

Perustajajäsenet:

Frans Raiskio, pienviljelijä, Kankaanpää
Erland Vihtori Hirsikoski, kansakoulunopettaja, Kankaanpää
Onni Raiskio, pienviljelijä, Kankaanpää
J.E.Saloranta, pienviljelijä, Kankaanpää
Kalle Salonen, nahkuri, Kankaanpää
Yrjö Alander, kauppiaan poika, Kankaanpää
Vihtori Haanpää, pienviljelijä, Kankaanpää
Edvard Ihanamäki, pienviljelijä, Kankaanpää
Olga Raiskio, pienviljelijä, Kankaanpää
Maija Putkonen, vt. kansakoulunopettaja, Jämijärvi
Kalle Tuomi, maanviljelijä, Kankaanpää
Juho Kivioja, pienviljelijä, Kankaanpää
Vilho Yliluoma, pienviljelijä, Kankaanpää
Toivo Salonen, nahkuri, Kankaanpää
Juho Uusitalo, pienviljelijä, Kankaanpää
Hulda Mäkelä, neiti, Kankaanpää
Eino Uusitalo, pienviljelijän poika, Kankaanpää
Edvin Multisilta, pienviljelijän poika, Kankaanpää
Artturi Hautala, talollisen poika, Kankaanpää
Lempi Käkelä, talollisen tytär, Kankaanpää
Manasse Lähteenkorva pienviljelijä, Kankaanpää
Frans Lähteenkorva, pienviljelijä, Kankaanpää
Hilma Katajisto, pientilallisen tytär, Kankaanpää

Erivärisellä musteella lisätty

Iivari Vanhatalo, talollisen poika, Kankaanpää
Hilja Raiskio, talollisen tytär, Kankaanpää
Kalle Kalliomäki, talollisen poika, Kankaanpää
Matti Kalliomäki, pienviljelijän poika, Kankaanpää
Fiina Myllymäki, itsellinen, Kankaanpää
Frans Hakala, pienviljelijä, Kankaanpää

Yhdistyksen posti osoitetaan pienviljelijä Frans Raiskiolle, Kankaanpää, Alahonkajoki.

Sivun alkuun