Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ


©Antero Perttula 2016
Upseerien kestitystä Skanssissa 1676 - 1677

Extrackt af fölliande officerares qvittensier oppå den omkåstningh som dhe medh dheras durch Marche i Kyro Skantz Giesgifware gården hafwa uthniutit, Nembl:

Yhteenveto jäljempänä mainittujen upseerien kuittienmukaisista laskuista, mitä he ovat läpimarssillaan Kyrön Skanssin kestikievarin talossa nauttineet, Nimittäin:

 

Hopea-
rahassa
Sölf mtz

Capit Jacob Skruff sielf 8de Persohn förträdt effter, qtz dn 14 Novemb: 2 Måltijdh Maath á 2⅔/1

Kapteeni Jakob Skruff on, hänet itse mukaan lukien, 8 henkilön kanssa nauttinut, 14.11. tehdyn kuitin mukaan, kaksi ateriaa á 2 ⅔ äyriä (katso liite 1)

1:10:16

den 26 Julij Capit: Claes Jägerhorn qvitterat
2: Måltijdh Maat 10 K: Öhl ½ Stoop brennewijn för 2ne Capitn 1 Leut 1 Fend: och 1 Trumbslagare och belöper för Maat
- 10 Kr Öhl 1 ½ Stoop brennevijn

26.7. on Kapteeni Claes Jägerhorn seurueineen, kuitin mukaan, nauttinut 2 ateriaa ja 10 kannua olutta sekä ½ (vai 1 ½) tuoppia paloviinaa. Seurueessa oli kaksi Kapteenia, Luutnantti, Vänrikki ja Rumpali. Ruoka teki:

Aterioinnissa kului 10 kannua olutta ja 1 ½ tuoppia paloviinaa

1:2:16
1:1:8

dn 19 Sept: Capit Otto Heirich Reborgh
1 Måltijdh Maath för 4 Personer
dito 2 Kr Öhl och Brennewijn för 1 ⅓ St

19.9. on Kapteeni Otto Heinrich Reborgh tarjonnut ruoat neljälle henkilölle:
sen ohessa on nautittu 2 kannua olutta ja 1 ⅓ tuoppia paloviinaa

-:12: -
-: 6:16

dn 24 Julij Öfwerstel. Hlr Johan Bickartoun qvittr:
2 Måltijdh Maath för 5 öfr officerare och 3 st dgr
6 ½ Kr Öhl

24.7. on Everstiluutnantti Herra Johan Bickartoun seurueineen, kuitin mukaan, ostanut
kaksi ruokaa viidelle upseerille ja kolmelle rengille
olutta kului 6 ½ kannua

1:24:-
-:17: 8

Eodem dato Capit Sölfr Swahn medh sin dregz 2 Måltijder Maath

Samana päivänä on Kapteeni Silverswahn renkeineen nauttinut kaksi ateriaa

-:13: 8
dn 17 Aug: Capit. Otto Heirich von Reborgh qvit: Een Måltijdh Maath för sig och 2ne Personer

17.8. on Kapteeni Otto Heinrich von Reborgh, kuitin mukaan, nauttinut ruoan itse, mukanaan kaksi henkilöä

-: 9: 8
Leut. Jacob Hestskoo 2 Måltijdh Maath och 3 C: Haf:

Luutnantti Jacob Hestskoo on nauttinut 2 ruokaa ja ostanut 3 kappaa kauroja

-:12:-

Fendrich Johan Colliin 4 Personer 2 Måltijd Maat
Jtem 4 kannor öhl

Vänrikki Johan Colliin on yhteensä neljän henkilön kanssa nauttinut kaksi ruokaa
Heidän juomanaan on kulunut 4 kannua olutta

-:21:8
-:10:16

Leut. Jacob Hestskoo 1 Måltijd Maath

Luutnantti Jacob Hestskoo on nauttinut yhden ruoan

-: 4:-
Capit. Hend. Silfwer Swahn medh sin drengh 1 Måltijdh Maath

Kapteeni Hendrich Silverswahn renkeineen on nauttinut ruoan

-: 6:16
Leut. Anders Larβon 1 Måltijdh Maath för 9 st: offr

Luutnantti Anders Larsson on tarjonnut aterian 9 upseerille

-:24:-
Z:

Kaikki yhteensä

9:16:/öre

Laskun loppusumma 9 taaleria 16 äyriä hopearahana.

(Huomautus! Alkuperäiskappaleesta on luettelon alta pyyhitty asiaankuulumaton teksti pois.)

 

Kannu = 2,6172 litraa
Viinatuoppi = ½ kannua eli 1,3 litraa
Rahayksikkö oli taaleri; 1 taaleri = 32 äyriä, 1 äyri = 24 penninkiä
(Penninki oli vain laskennallinen rahayksikkö eikä lyöty raha.)

LIITE 1: ESIMERKKI KUITISTA JA SEN HYVÄKSYNNÄSTÄ

Kuitti: sivu 1990, jakso 1624: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10468792

”Hafuer iagh Vnderteknadt legatt hooβ gestgifwaren j skantzen vppå tauast skogh öfuer Natn hafft siälff åtende mädh små och stora personerMåltidh huilkett här medh qwiteras aff skantzen dn 14. Novemb: Anno 1676: Jacob Skruffmanu propria

”Minä allekirjoittanut olen ollut yli yön Hämeen metsässä Skanssin kestikievarissa ja olen itse yhdessä kahdeksan eriarvoisen henkilön kanssa nauttinut siellä aterian, mikä täten kuitataan Skanssissa 14.11.1676. Jacob Skruff omakätisesti

Hyväksyntä: sivu 1991, jakso 1625: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10468793

”Cronones Befallninzman Wällte Gustaf Hanβon gådt giör denne Giestgifware emoth ståendhe Omkåstnad effter durchtågz Ordningen. Laitila dn 23 Febr: Anno 1677. Harald Oxe.”

”Kruununvouti Hyvinluotettu Gustaf Hanβon hyväksyy tämän läpikulkujärjestyksen mukaisen Kestikievarista esitetyn laskun. Laitilassa 23.2.1677. Harald Oxe.”

 (Harald Oxe oli maaherra)

Lähde

Kansallisarkisto, Digitaaliarkisto: Turun ja Porin läänin tilejä, Tositekirja 1677 (7340): sivu 1989, jakso 1623: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10468791.

Yhteenvedon kaikki kuitit löytyvät sivuilta 1990–2002, jaksot 1624–1634.