Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ


©Antero Perttula 2016
Yrjö Kontti kestikievarinpitäjä Kyrön Skanssissa

Aldenstundh Anders Jonsβon, at en hoop medh Officerare, Dragouner och soldater, som igenom Öfre Satagunden i förledne sommar hafwa marcherat, hafwa fådt dheraf? nödtofliga Vppehålle Vthj maat och dricka hooβ åthskilliga gästgifware, effter som dheraβ Quittenzier det Vthwijsa, Altβå befales eder, at j Vtaff dhe – 12 mkr Saakörer som i Kyro Sochn falne ähre, gör dhem huar för sigh betalt, nembl: Jacob Hinderβon j Laitila – 30 dlr kop: myntt, gästgifwaren j Kyro Skantz – 10 dlr 13 /öre, gästgifwaren i Soini 44? dlr 23 /öre, gästgifwaren j Törwiβ 30 dlr 21 /öre, gästgiffwaren j Birkala 15 dlr alt Vthi Kop: myntt. Datum Haistila Länβmangård dn 3. Martij 1657.

                                            Erick von der Lindenmanu propria

Åfwanskrefne Ahnordningh ähr oβ Vndersrefne richtigh betalte och här med Quittere.

Jören Thomaβon i Jämijärfwi
Sigfred Sigfredβon Gestgifwäre j Törfwis.
Jacob Hinderβon Gestgifware j Kyro,
Jöran Konti Gestgifware på Kyro Skantz.
Karlla? Johan Jacob
βon Gestgifware j birckala.

Detta så i sannigh betyger iagh Vndertechnad:

                                            Anders Jonβonmanu propria.

Jacob Hinderβon i Laitila     Sm – 20: –:–
Gästgifwaren i Kyro Skantz Sm –   4:5:4
4/5
Gästgifwaren i Soini             Sm – 17:28:9 3/5
Giästgifwaren i Törfwis        Sm – 12:8:9 3/5
Giästgifwaren i Birkala         Sm –   6: –:–


                                                     60:10:–  

Officerernas quittetzier blef in lefuererat i Ränte till Cammar Skrifwaren Jören Brombse enär? Assignation Vtgafz.

                                            på 1657 års Ryttare G         46:30:20
                                            på krigzhielpz Gest?            13:11:  4


                                                                                        60:10:–


60 dlr 10 /: Sr.

Joukko Upseereita, Rakuunoita ja sotilaita on viime kesänä marssinut läpi Ylä-Satakunnan. He ovat saaneet tarpeelliseen ylläpitoonsa ruokaa ja juomaa useasta kestikievarista, kuten heidän esittämänsä kuitit osoittavat. Anders Jonsson on määräyksestä maksanut heille kullekin Hämeenkyrön pitäjässä langetetuista sakkomaksuista 12 markkaa. Lisäksi maksetaan kuittien mukaan: Jacob Hinderβonille Laitilasta – 30 kuparitaaleria, Kyrön Skanssin kestikievarinpitäjälle – 10 taaleria 13 äyriä, kestikievarinpitäjä Soinille 44 taaleria 23 äyriä, kestikievarinpitäjälle Tyrväällä 30 taaleria 21 äyriä, kestikievarinpitäjälle Pirkkalassa 15 taaleria, kaikki kuparirahassa.
Päiväys (Ulvilan) Haistilan Nimismiehentalossa 3.3.1657.

                                            Erick von der Lindenomakätisesti (Linde, maaherra)

Ylläkirjoitettu määräys on meille allekirjoittaneille oikein maksettu ja täten kuitataan.

Jören Thomaβon Jämijärveltä,
Sigfred Sigfredβon kestikievarinpitäjä Tyrväältä,
Jacob Hinderβon kestikievarinpitäjä Hämeenkyröstä,
Jöran Kontti kestikievarinpitäjä Kyrön Skanssista,
Kaarla Johan Jacobβon kestikievarinpitäjä Pirkkalasta.

Tämän todenperäisyyden minä allekirjoittanut vahvistan:

                                            Anders Jonβonomakätisesti.Jacob Hinderβon Laitilasta
Kestikievarinpitäjä Kyrön Skanssista
Kestikievarinpitäjä Soinista
Kestikievarinpitäjä Tyrväältä
Kestikievarinpitäjä Pirkkalasta
                          (taaleria, äyriä, penninkiä)
Hopearahana
– 20: – :–
Hopearahana –   4:  5:4 4/5
Hopearahana
– 17:28:9 3/5
Hopearahana – 12:  8:9 3/5
Hopearahana –   6: – :–

                      60:10: – 

Upseerien kuitit on toimitettu Kamarikirjuri Jören Brombselle, ne maksetaan osoituksilla.

                                            vuoden 1657 ratsumiesten vierailut          46:30:20
                                            sota-avun vierailut?                                  13:11:  4


60 taaleria 10 äyriä hopearahana.

Huomaa!

Kuittauksissa:Jöran Konti Gestgifware på Kyro Skantz”. Korvaus maksettiin vanhalle kievarinpitäjälle Jöran Kontille, vaikka kievarina oli jo Thomas Jöransson. (AP)

Yksittäisiä kuitteja ei ole yhteenvedon liitteinä.

Lähteet

Turun ja Porin läänin tilit, vuodet 1656, 1657 ja 1675 jne
Kansallisarkisto, Digitaaliarkisto: Turun ja Porin läänin tilejä, Tositekirja 1656 (7263):
Kyrön käräjien sakot, sivu 365, jakso 368
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10653853
ja sivut 627–627v, jaksot 630–631
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10654114:
Sotilaita alueen kestikievareissa: sivu 1405, jakso 1552
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10641272