Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ

 

©Antero Perttula 2022
Skanssin sillan rakentamisesta ja ylläpidosta 1693

Oppå Broofougdens j Kyro och Ikalis Sochnar Johan Johanson andragande bleef Resolverat, att Sex hemman j Weβajerfwi befrijes ifrån Kyro Skantz Broo bygnaden emedan dhe hafwa vr 200 Fambnar Broo på sina egna Ägor, som dhe böra wedh macht hålla och j deras ställe förordnes Nybyggiarena j Ikalis, hwilcka äro till Tahlet 12 Nembl. Jockihongo, Katko, Pensar, Kaifwunkåski, Koutunwuolde, Otamajoensuu, Karhoismaia, Ruojärven maa, Wenäsjärfwi, Lafwasjärfwi och Rakenuskåski, Men sedan dhe blij skattlagde, skall wägar och Broenre effter Skattören dem emellan fördehlas.

”Hämeenkyrön ja Ikaalisten pitäjien siltavouti Juho Juhonpojan esityksestä päätettiin, että Vesajärven kuusi taloa vapautetaan Kyrön Skanssin sillan rakentamisesta. Tämä tehdään siksi, kun heillä itsellään on heidän omilla tiluksillaan noin 200 syliä pitkä silta, joka heidän pitää hoitaa. Heidän tilalleen määrättiin 12 ikaalislaista uudisasukasta. He ovat: Jokihonko, Katko, Panssari, Koivukoski, Koutunvuolle eli Petkele, Otamojoensuu, Karhoistenmaja, Ruojärvenmaa, Venesjärvi, Lavasjärvi ja Rakennuskoski. Mutta sitten, kun ne on pantu verolle, tulee tiet ja sillat jakaa heidän keskensä heidän veroäyriensä mukaan.”

Lähde: Kansallisarkisto Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat, Ylä-Satakunnan tuomiokunta, Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1693 (KO a:13), Hämeenkyrön ja Ikaalisten kesäkäräjät 7., 8. ja 9.8.1693, sivut 400–400v, jaksot 478–479 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3670458