Etusivu
Hakemisto
Kylätoimikunta Tontit
Yrityksiä
Historiaa

karttapiirpyst.gif (3574 bytes)

                                 

   Tuovi-projekti

 Ala-Honkajoen
 viemäröintiselvitys 2009 - 2010

 

 

JÄTEVESIRATKAISUA ON JÄRKEISTETTY -  VIEMÄRÖINTI ARVOKKAAN VESISTÖN KANNALTA HYVÄ VAIHTOEHTO

Valtioneuvoston asetus 2011 talousjätevesien käsittelystä
viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (pdf, 91 kt)

Perustelumuistio (pdf, 135 kt)

Kimmo Tiilikainen kertoo jätevesien käsittelystä

Kankaanpäässä Tuovin, valtuustoaloitteen ja Suunnittelukeskuksen konsulttiselvityksen myötä 2009 - 2010 käynnistynyt kylien liittäminen osin viemäriverkkoon siirtää haja-asutusalueen jätevesiratkaisujen rakentamisen takarajan vuoteen 2017. Säädösten uudistaminen 2016 - 2017 rajaa tiukemmat velvoitteet arvokkaiden vesistöjen läheisyyteen. Uudisrakentamisessa vaatimukset liittyvät rakennusluvan ehtoihin. Kuntakohtaisesti määräykset ja suositukset selviävät kunnasta.


Karvianjoen vesistön kunnostuksen eteneminen avittaa kylän tulevaisuutta

Ala-Honkajoen suuntaan viemäri tullee aikanaan Rauniontielle. Rakentamisen laajuus riippuu liittymähalukkuudesta, kohtalaisella tiheydellä viemäröinti on eteenpäinkin edullinen vaihtoehto.

Kankaanpään kaupunki varaa vuoden 2011 budjetista alkaen vuosittain määrärahan runkoviemärien toteuttamiseen soveltuville haja-asutusalueille. Ensimmäinen rakentamissuunta on Hapua.


Pentti Ojala kertoo Karvianjoen vesistöstä

YLEISTÄ

Ala-Honkajoen Kyläyhdistys ry on 2009 - 2010 selvittänyt Tuovi-projektissa (tulevaisuus on viemärissä) edellytyksiä ratkaista haja-asutusalueen jätevesien käsittely kylässä ja lähialueilla viemäröinnillä.

Viemäröinti osoittautui teknisesti hyväksi ja taloudellisesti toteuttamiskelpoiseksi vaihtoehdoksi. Tuovin selvitystyöhön liittyvään kyselyyn voi  Kyynärjärven - Ala-Honkajoen alueella vastata edelleen, katso linkki sivun alareunasta. Kattava liittymisselvitys tehdään myöhemmin kaupungin toimesta.

Viemäröinnin ensisijainen toteuttamismuoto on, että läheisten kiinteistöjen kesken muodostetaan jätevesiyhtymiä (vähintään kolme kiinteistöä), jotka toteuttavat viemäröinnin alueellaan (esimerkiksi 63 mm putkella ja yhtymäpumpulla, tarvittaessa talopumpulla). Yhtymän liittymäputkesta jätevedet johdetaan kaupungin viemäriin ja keskuspuhdistamoon.


Karvianjoen vesistön viemärilobbari

Uudisrakentamisessa jätevesiasetuksen määräykset tulee haja-asutusalueelle täyttää jo nyt, liittyy rakennuslupaan.

Kiinteistökohtaiseksi kustannukseksi (2010) voidaan kohtuullisilla etäisyyksillä esittää 4000 - 5000 euroa. Kustannus on ratkaisevasti yhteydessä liittymätiheyteen. Esitetty taso edellyttää kohtalaisesti kattavaa tiheyttä.

Mahdollisilla kuntaliitoksilla voi olla vaikutusta toteutettavuuteen ja aikatauluihin.

Jätevesiyhtymien perustamiseen ja  Kankaanpään kaupungin jätevesihuoltoon liittymiseen haja-asutusalueella on valmisteltu toimintamallit.

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 16.8.2010
Jätevesiyhtymän perustaminen

Jätevesiyhtymän liittäminen (kaupungin avustuksella)

Karvianjoen vesistön tilan parantamisen ympärillä on meneillään lukuisia hankkeita, joten siltä osin viemäröinnille on tilaus, se parantaa veden laatua talousjätevesien osalta varmimmin.


Heikkilät kertovat kalastuksesta Karvianjoella

Asetuksen osalta kiirettä ei ole, maltti säästää rahaa ja tuo toimivat ratkaisut.

Yli 68-vuotiaat on vapautettu jätevesiasetuksen vaatimuksista. Työttömyyden, sairauden tai erityisten sosiaalisten syiden vuoksi voidaan myöntää lykkäystä viisi vuotta.

Haja-asutusalueiden viemäröintiä toteutetaan lukuisissa kunnissa. Jätevesien keskitetystä käsittelystä on runsaasti kokemusta, se on toimiva ratkaisu, jolla pystytään vastaamaan tehokkaasti myös päästörajoitusten mahdollisiin muutoksiin tulevaisuudessa.

NYT KANNATTAA ODOTTAA JA SEURATA TILANTEEN KEHITTYMISTÄ

Yksityiset yritykset markkinoivat jätevesiratkaisujaan aktiivisesti, jopa kiinteistöille, jotka ovat kaupungin rakennetun viemärin välittömässä läheisyydessä!

Viemäröinti on Lohikon - Ala-Honkajoen alueella toteutuva ja erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto, jos asujaimisto lähtee yleisesti mukaan.

Liimun artikkeli aiheesta
Vanha asetusteksti


Karvianjoen kevät 2013

Yhteyshenkilö

pentti.luodetlahti (a) kankaanpaa.fi
puh. 050 3674055
fax 5783 789

Kaupungin vesilaitoksesta ja jätevesijärjestelmästä tietää kaupungilla Keijo Leppänen, suunnittelu- ja kustannuspuolesta myös Kalevi Salmijärvi. Puh. 02 - 57700.

Ohjeita jätevesien käsittelyyn

VASTAA LYHYEEN VERKKOKYSELYYN TÄSTÄ

Päivitetty 28.3.2017