AHJlog.gif (1674 bytes)           Leader-logo Iso.gif (3758 bytes)

ALA-HONKAJOKI 2000

KYLÄSUUNNITELMA

Ala-Honkajoen kylätoimikunta 1999
Toim. Pentti Luodetlahti

 

1.      LÄHTÖKOHTIA     (Sivu 3)

1.1.   PROJEKTISIHTEERIT      (3)

1.2.   VALMISTELUN ORGANISOINTI      (4)

2.      TUOTOKSET OSA-ALUEITTAIN      (4)

2.1.   TIETOTUPA     (4)

2.2.   HANKINTA- JA SUORAMARKKINOINTIRENGAS     (5)

2.3.   MUU YRITYSTOIMINTA      (7)

2.4.   RAKENNUSTONTTIKARTOITUS      (9)

2.5.    KYLÄHISTORIA     (11)

3.      KYLÄKYSELY      (11)

3.1.   KYLÄ, KYLÄLÄISET JA KYLÄN TIET     (12)

3.2.   YLEISIÄ KEHITTÄMISAJATUKSIA     (13)

3.3.   VAPAA-AIKA JA HARRASTUSTOIMINTA     (13)

3.4.   SOSIAALISET PALVELUT      (14)

3.5.   KYLÄTIEDOTUS      (15)

3.6.   VISIO TULEVAISUUDEN LEMPUSTA     (15)

4.      KOKO KYLÄN LEADER-HANKE     (16)

4.1.   KOULUTUS       (16)

4.2.   HANKETIEDOTUS      (16)

4.3.   MUU TOIMINTA      (17)

5.       JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET     (18)

 

LIITTEET

LIITE 1     Raimo E. Harju: Ala-Honkajoen asutushistoriaa     (19)

LIITE 2     Siitonen & Kuusiluoma: Koukun isäntäväki 1688 - 1900     (26)

LIITE 3      Arvi Rajala: Sälliluoma eli Sällinluoma     (33)

LIITE 4      Leader-rahoitushakemus     (36)

LIITE 5      Leader-rahoituspäätös     (43)

LIITE 6      Kyläkyselyn kysymyskaavake     (47)

LIITE 7      Katja Virolainen: Ala-Honkajoen liikuntapaikkaselvitys     (56)

LIITE 8      Kylähistoriallisia selvityskohteita     (57)

LIITE 9      Lehtileikkeitä

Kyläsivujen hakemisto

Kirjanmerkki