.
ALA-HONKAJOEN KYLÄYMPÄRISTÖN
MAISEMALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Eija Mutila


Eija Mutila 2000

Satakunnan Maaseutukeskus

1. Lähtökohta ja tavoitteet  2

2. Maisema maaseudun mainos  2

3. Suunnittelualueen kuvaus  3

3.1. Maisemakuva  3
3.2. Kallio ja maaperä  4
3.3. Vesistöt  5
3.4. Ilmasto ja luonto  6

4. Maisema ennen ja nyt  13

5. Metsätalous  15

6. Rakentaminen  18

7. Hoitosuunnitelma  20

7.1. Viljelyaukeat  19
7.2. Perinnebiotoopit  25
7.3. Karvianjoki  25
7.4. Metsämaiseman hoito  29
7.5. Pihapiirit  30
7.6. Rakennukset  32
7.8. Yleisten alueiden hoito  34

Valokuvat: Eija Mutila

Hakemisto